KONKURS "ZDROWY STYL ŻYCIA MŁODEGO EUROPEJCZYKA"


INFORMACJE PODSTAWOWE:

 

1. Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu zaprasza do udziału  w Międzyszkolnym Konkursie pod nazwą "Zdrowy Styl życia młodego Europejczyka".

2. Organizator konkursu: 

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg.

3. Cele konkursu:

      Popularyzowanie wśród młodych ludzi treści zgodnych ze zdrowym stylem życia.

      Kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku życia w zdrowiu i rozpowszechnianie wiedzy na temat dbania o swoje zdrowie.

      Promowanie stosowania nowych technologii w edukacji.

      Rozwijanie umiejętności posługiwania się językami obcymi.

4. Temat konkursu:

Stworzenie wirtualnej fotorelacji lub wirtualnej książki o zdrowym stylu życia w aplikacji BookCreator (bookcreator.com). Treści zamieszczone w pracy konkursowej muszą być opisane w języku polskim oraz w dowolnie wybranym przez uczestnika oficjalnym języku Unii Europejskiej.

5. Termin zgłoszenia do udziału w konkursie i składania prac konkursowych: od 04.09. do 10.10.2019r.

6. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.10.2019 r. 

7. Uroczystość wręczenia nagród: 16.10.2019 r.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO  

 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie wirtualnej książki lub fotorelacji o tematyce zdrowego stylu życia w aplikacji Book Creator (bookcreator.com – działa tylko na wyszukiwarce Chrome). Treści zamieszczone w książce lub fotorelacji muszą być opisane w dwóch wersjach językowych: w języku polskim oraz w innym języku europejskim.

2. Wszystkie książki, fotorelacje powinny odpowiadać celowi konkursu.

3. Pracę należy wysłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. Zgody na udział w konkursie należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu lub drogą pocztową szkoły: ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg lub na dedykowany konkursowi adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 10.10. 2019 r. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE ZDROWY STYL ŻYCIA

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas szóstych, siódmych i ósmych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2. Kartę zgłoszenia z załącznikami wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu. W przypadku uczestnika pełnoletniego kartę zgłoszenia i załączniki wypełnia uczestnik.

3. Zgłoszenia w formie pisemnej należy kierować do sekretariatu szkoły (Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg) na druku zgłoszenia konkursowego.

Należy złożyć wypełnione:

      kartę zgłoszenia – załącznik nr 1 do regulaminu,

      oświadczenie uczestnika/rodziców-prawnych opiekunów - załącznik nr 2 do regulaminu. 

4. Uczestnik konkursu/rodzic-prawny opiekun uczestnika konkursu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem (załącznik nr 2) przekazuje prawa autorskie do swojej pracy/pracy wykonanej przez dziecko-uczestnika konkursu i tym samym odstępuje od roszczeń związanych z wypłatą wynagrodzenia za prawa autorskie do wykonanej pracy konkursowej. 

5. Uzupełnienie i przekazanie Organizatorowi zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  

 

ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie powołanym przez organizatorów.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.10.2019r.

3. Komisja konkursowa ocenia i rozpatruje zgłoszone prace na podstawie następujących kryteriów:

a) zgłoszenie do udziału w konkursie jest terminowe, kompletne,

b) projekt złożony jest w oryginale w jednym egzemplarzu, przygotowany zgodnie ze szczegółowym i opisem,

c) wirtualna książka jest podpisana przez uczestnika,

d) praca konkursowa odpowiada celowi i tematyce konkursu. 

4. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i wiążący, nie przysługuje od niego odwołanie.

5. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatorów o wynikach konkursu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

NAGRODY

Nagrody dla zwycięzców ufundowali sponsorzy.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej prac konkursowych oraz nazwisk osób startujących, zgodnie ze złożonymi przez uczestników konkursu oświadczeniami. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji fotograficznej oraz filmowej prac konkursowych poszczególnych uczestników oraz materiałów z uroczystości wręczenia nagród, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

4. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela p. Angelika Nowak tel. 507 782 715.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Liczymy na Waszą kreatywność :)